Project Aandachtsgebieden

Project Aandachtsgebieden Oosterwolde Zuid en Haerenkwartier

Begin 2012 is het project Aandachtsgebieden Oosterwolde Zuid en Haerenkwartier gestart. De gemeente heeft hiervoor subsidie van de Provincie ontvangen en het doel van dit project is om de leefbaarheid in beide wijken op peil te houden en/of te versterken. De verstrekte gelden zijn mede bedoeld voor re-integratie- en participatietrajecten voor de inwo-ners van beide wijken voor de komende drie jaar.       

Qua organisatie is het Kernteam Aandachtsgebieden opgericht: hierin zijn vertegenwoordigers van de volgende instanties en/of groepen betrokken;

Woonstichting Actium, Gemeente, Stichting Scala, Oosterwolde Zuid en Haerenkwartier.

Een activiteit vanuit dit project was de gehouden thema-avond op 15 mei 2012 in de Multi Functionele School (MFS). Op deze informatiemarkt waren vertegenwoordigers van het college en de gemeenteraad (fracties) aanwezig, alsmede diverse stands met vertegenwoordigers van de bij dit proces betrokken instanties, met de bedoeling om in gesprek te komen met de bewoners van de twee wijken. Dit is op die avond nog niet echt uit de verf gekomen, mogelijk heeft de informatieverstrekking en/of de geplande tijd hierbij een bepaalde rol gespeeld.

Het Kernteam is druk bezig met de opzet en invulling van een aantal activiteiten, welke binnen het doel van het project Aandachtsgebieden zijn te plaatsen, zo deze concreet naar buiten kunnen worden gebracht dan zal dit zo duidelijk mogelijk naar de bewoners in de beide wijken worden gecommuniceerd.

Heeft u vragen omtrent dit project dan kunt u dit nader formuleren op ons e-mail adres: info@oosterwoldezuid.nl