N381

 

Verdere verdubbeling N381 van Donkerbroek tot Oosterwolde
Heijmans maakt op dit moment ruimte voor de bouw van de nieuwe onderdoorgang
’t West. Deze komt naast de huidige onderdoorgang te liggen aan de kant van Donkerbroek. In de toekomst rijd je hier via 2×2 rijstroken richting Drachten en Oosterwolde.

Waterberging
De werkzaamheden om de waterberging in Donkerbroek aan te passen naar de nieuwe situatie zijn in volle gang. Sinds halverwege november rijdt het verkeer, tussen het centrum van Donkerbroek en de oprit van de N381 richting Drachten, over een gedeelte van de nieuwe N380. Bemalingen, damwanden en zandbedden worden verwijderd en opnieuw aangebracht zodat begin december het gemaal van de waterberging kan worden verplaatst.

Tijdelijke brug over ‘t West
In december en januari werkt Heijmans aan een bypass die aansluit op de tijdelijke brug over ’t West. Begin februari wordt deze ‘bailey-brug’ geplaatst en aangesloten op de weg (N380). Rond maart 2019 rijdt het verkeer dan via deze brug om er voor te zorgen dat zij zo min mogelijk hinder hebben van de werkzaamheden aan de N381.

Vanaf maart 2019
Heijmans bouwt eerst het zuidelijke deel van de nieuwe onderdoorgang ’t West en hiermee het nieuwe dek van de N380. Als dit klaar is, rond september 2019, wordt
het verkeer omgezet naar de nieuwe N380 en wordt de tijdelijke bypass opgeruimd. Hierna bouwt Heijmans het noordelijke deel van de nieuwe onderdoorgang.

 

Zie voor up to date informatie over de N381 op de officiële site Informatie N381

Venekoten