Vrijwilligers

Vrijwilligers voor het schoonmaken van de wateras in de wijk.
(26 keer per jaar)

Heinjo v d Burg
Jaap de Groot

= = = = =

Opruimgroep Bos rond waterzuivering
Gorrit van Berkum

= = = = =

Vrijwilligers voor het schoonmaken van het Kleindiepspark
(12 keer per jaar):


Jan Hoogesteger            Jan de Vos
Roel v d Vaart                 Beno Smid
Hans van Veldhoven      Jan Veensma
Claudine Molina              Albert de Jong