Bewonerscommissie

Historie van de bewonerscommissie

Eind 1995 kwam bij de huurders van Woonstichting Actium een uitnodiging binnen voor het oprichten van een Bewonerscommissie in het gebied Assessorlaan tot en met de Dorprichterstraat. Op dat moment was reeds een Bewonerscommissie actief in de Kringgreppelstraat.

Het doel van de oprichting van een Bewonerscommissie was voorbereiding van de renovatie en meer inspraak van de bewoners tijdens de renovatie en daarna.

Er meldden zich 12 personen waarvan er 7 de Stichting Bewonerscommissie Grietmanslaan e.o. hebben opgericht.

Vanaf 2001 heeft Bewonerscommissie Grietmanslaan e.o. het werkgebied uitgebreid met de Kringgreppelstraat zodat er een gebied ontstond van Dorprichterstraat tot en met Kringgreppelstraat, Boekhorsterweg en Menninge. Het gebied bestond uit 700 woningen (het renovatiegebied). De naam is toen veranderd in Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid (BOZ).

In 2012 is het gebied van de BOZ opnieuw uitgebreid met de Snellingerbuurt, deel Snellingerdijk, Kuunderhof, Vosselweg, Breikom, Scholdenweg en Boelenkamp.
Het huidige gebied bestaat uit 915 woningen.

Op dit moment hebben nog steeds 4 van de 7 personen zitting in de huidige Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid.

Tussen 2001 en 2007 heeft de Bewonerscommissie zich vooral bezig gehouden met de grote renovatie die in april 2007 is afgerond. Meer over de renovatie vind u elders op deze site.