Wijkbudget

Wijkbudget welzijnsaangelegenheden

 

Organiseert u een activiteit die betrekking heeft op “onze wijk” dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een bijdrage uit het wijkbudget. Daarvoor moet de activiteit vallen binnen onderstaande kaders:

  • activiteit voor een breed publiek of een specifieke doelgroep
  • bevordering leefbaarheid
  • stimulering lokale culturele uitingen
  • ondersteuning jeugdactiviteiten
  • kwaliteitsverbetering fysieke inrichting, veiligheid en sociale infrastructuur

Een verzoek om een bijdrage kunt u, met voldoende onderbouwing,
indienen via de volgende link: info@oosterwoldezuid.nl

==================================================