Wijkbudget

Wijkbudget welzijnsaangelegenheden

 

Organiseert u een activiteit die betrekking heeft op “onze wijk” dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een bijdrage uit het wijkbudget. Daarvoor moet de activiteit vallen binnen onderstaande kaders:

  • activiteit voor een breed publiek of een specifieke doelgroep
  • bevordering leefbaarheid
  • stimulering lokale culturele uitingen
  • ondersteuning jeugdactiviteiten
  • kwaliteitsverbetering fysieke inrichting, veiligheid en sociale infrastructuur

Een verzoek om een bijdrage kunt u, met voldoende onderbouwing,
indienen via de volgende link: info@oosterwoldezuid.nl

==================================================

Tenten
Wegens groot succes zijn de regels voor het gebruiken van tenten en de daarbij behorende bijdrage iets aangescherpt.

Wanneer bewoners in hun hofje of straat in Oosterwolde Zuid samen iets willen organiseren als een barbecue of iets dergelijks, dan stelt de Bewonerscommissie in de maanden mei tot en met september 1 gratis tent beschikbaar. Deze tent wordt geplaatst en weer afgebroken en moet minimaal een week voor het evenement worden aangevraagd door middel van een mail naar info@oosterwoldezuid.nl. Daarbij vermelding van het aantal personen dat het evenement zal bijwonen, wat het evenement inhoudt en hoeveel adressen zijn uitgenodigd.

De Bewonerscommissie stelt € 100,00 beschikbaar. Dit bedrag wordt betaalt nadat de activiteit is georganiseerd. U dient voor uitbetaling van deze bijdrage zelf contact te leggen met penningmeester Marrie Weda: info@oosterwoldezuid.nl

Ook nieuw is dat tent en bijdrage per buurt maar 1 per jaar beschikbaar is.