Actualiteiten

Klik HIER voor actuele ontwikkelingen met betrekking tot de N381.
==================================================================

Verslag wijkgesprek Oosterwolde Zuid

Dinsdag 20 november 2018, De Miente Oosterwolde.
Aanwezig waren 20 genodigden uit de wijk, namen en  adressen bekend
bij bewonerscommissie. Daarnaast waren aanwezig vertegenwoordigers van
de Adviesraad Sociaal Domein, gebiedsteam, Scala en gemeente.

Onder voorzitterschap van de heer Pieter Engelsma is voor de pauze in vier groepen gesproken over drie (dezelfde) thema’s:

  • Hoe staat het met de leefbaarheid in de wijk Oosterwolde-Zuid?
  • Waar zou meer aandacht voor moeten komen?
  • Hoe kun je bewoners in de wijk meer met elkaar in contact brengen?

Na de pauze is gezamenlijk het vierde thema besproken:

  • Kom met ideeën om de wijk leefbaarder te maken!

 Opbrengst van de vier groepen/ de avond:

Algemeen
De aanwezigen geven het leven in de wijk een 7  (een aantal) tot een 8 (de meesten). Organiseren van zaken komt altijd op dezelfde vrijwilligers neer, ondersteuning van betaalde kracht zou wenselijk zijn.

Thema: Hoe brengen we mensen in contact?
Buurtvereniging, daar zien de meesten niks in, is in het verleden een stille dood gestorven (er zijn in de wijk nog twee verenigingen over die wel actief zijn, daar trok een avond bij de schietvereniging wel weer jongeren), buurt BBQ, glühwein met oud en nieuw drinken, fietstocht, burendag iets doen samen. Wens: houd het wel klein (per straat of hofje bijvoorbeeld).

Buurtvereniging oprichten (voor het geval mensen dat wel willen)
Straatontbijt per straat of wijkje, eten met elkaar, contact jong en oud komt overal terug, kijk naar elkaar om! Buurtvereniging activiteiten, drugsoverlast bestrijden, vluchtelingen – maatjes.

Verkeersveiligheid school           is een thema
hier waren te weinig stemmen voor om mee verder aan de slag te gaan.
Hier is wel aandacht voor in het raadsprogramma.

Contact jong en oud (jeugd, stellen tot 40 jaar)
Soort activiteit, samenwerking school, online buurtvereniging, lichtkrant met activiteiten, vind de jeugd dit ook belangrijk? Huisarts: Volgens mij wel, geen behoefte, maar uit contact kunnen leuke dingen ontstaan.

Inloop
Buurt inloophuis: Animo/Mensen vinden het belangrijk, huisarts behoefte is er wel, de huisarts zou er mensen naar toe sturen, ervaring inloop wel goed,  1x per maand is er in ‘t Anker een ochtend inloop, ook voor inloop geldt: klein beginnen.
Inloop in ‘Anker (de kerk) is niet voor ieder laagdrempelig. In de wijk is er ruimte beschikbaar: De Miente, maar MFS Zuid is ook beschikbaar (verbinden jong en oud?), voorbeeld Stellinghaven en school): buiten naar binnen halen. Aandachtspunt: koffie, open voor iedereen, tijdstip ook voor iedereen, bekendheid aan geven via informatiemateriaal/prikbord/advertenties.

Wie: Initiatief bij gemeente/Scala. Nel/Hilda/Rik/Alida

Activiteiten
Vragenlijst              Inventariseren, wat jongeren willen, enquête over behoefte, ook jongeren/ gezinnen uitnodigen, samen eten, jeugd betrekken bij schoonmaken, jongeren in de bewonerscommissie, ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, contact maken – buren

Samen eten multicultureel  (in 2011 eerder gedaan), breien, kaarten, bewegen, dart competitie organiseren.

Afspraak:

  • Wandelen  gebeurd al elke zondag, dit in de buurt promoten (Norma).
  • Koken voor aantal buren(klein),  vrienden  vragen om mee te nemen (Ida/Sissy)
  • Glühwein schenken bij oud en nieuw (Sissy)
  • Ervaringen delen op de buurtwebsite: dit kun je als voorbeelden gebruiken
  • Gemeente/Scala nemen samen met bewonerscommissie contact op met degenen die aangegeven hebben zich in te willen zetten.

==================================================================

Informatie over de Diftar+

Definitieve advertentie aan elkaar[8045]Diftar+

==================================================================

GRATIS tuingereedschap lenen in Oosterwolde

Actium wil het u graag makkelijk maken om  uw tuin te onderhouden. Vanaf 16 april 2018  kunt u als bewoner van Oosterwolde gratis gebruik maken van tuingereedschap.zoals:

■ grasmaaier (elektrisch) ■ verlengsnoer ■ schoffel ■ hark ■ tuinspade ■ cultivator ■ strimmer (elektrisch) ■ 2x heggenschaar (hand en elektrisch) ■ Grondboor ■ Straatbezem ■ Kruiwagen ■ Graskantensteker ■ bladhark

Gratis tuingereedschap
Het lenen van de verschillende tuingereedschappen kost u niets.
Neemt u wel even een identiteitsbewijs mee?

Hoe werkt het? Als u gebruik wilt maken van de tuingereedschappen kunt u iedere werkdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur telefonisch contact opnemen. U kunt dan een afspraak maken over het tijdstip waarop u het gereedschap komt halen en terug brengen.

Voor de Goorn 7 box 15 Oosterwolde   T. 06 –53832150
Voor de Vossehaer 16 garage 13 te Oosterwolde T.  06-83348222

==================================================================

 

Nieuw informatiebord Kleindiepspark

Bij het bruggetje in het Kleindiepspark staat sinds kort een informatiebord

==================================================================

Beeld Hein Mader
Het beeld van Hein Mader is vrijdag 6 april geplaatst in het Kleindiepspark.
Het staat aan het begin van het park bij de Venekoterkuising.
Het beeld beweegt in de wind, zoals u op het filmpje kunt zien.

 

 

 

 

BOZ beeld Mader   = filmpje

 

 

 

De foto en filmpje zijn gemaakt door Alie Hoogesteger.

==================================================================