Hondenbeleid

Belloos in Oosterwolde-Zuid

In juni 2008 is in Oosterwolde-Zuid als proef gestart met het plaatsen van 19 belloos in de wijk Oosterwolde-Zuid. Dit is na de proefperiode gecontinueerd omdat de resultaten bijzonder goed waren. In oktober 2013 zijn een aantal belloos verplaatst en zijn er nog 10 nieuwe bijgeplaatst waarmee het totaal op 29 is gekomen voor de hele wijk. De dekking is nu voldoende om zakjes te vergaren en de poep te deponeren in de beschikbare belloos.

Er is een opruimplicht in heel Oosterwolde-Zuid en de honden moeten in dat gebied aangelijnd zijn. Uitzonderingen zijn het Kleindiepspark en het bos rond de waterzuivering. In deze gebieden mogen de honden los lopen en hoeft de poep niet te worden opgeruimd. Echter op het speelveld in het Kleindiepspark bij het grote speeltoestel achter de Menninge mogen de honden niet los lopen en de poep moet daar ook worden opgeruimd. Er staat een belloo bij dit speelterrein.

Handhaving van het hondenpoepbeleid in Oosterwolde-Zuid wordt gedaan door de BOA van de gemeente Ooststellingwerf.