Wijkkrant

===============================================================

Er wordt 2x per jaar een wijkkrant gemaakt (mei en november).
De krant waarin u kunt lezen over Oosterwolde-Zuid.

De krant wordt gemaakt door:
Heidi Banga
Aad Knoester
Ida Dijkstra
“freelancer”  Albert de Jong

Klik voor de laatste wijkkrant op: Wijkkrant mei 2023 definitief[944]

De volgende wijkkrant verschijnt in november 2023

Archief van de wijkkrant
Hier vindt u eerdere uitgaven van de wijkkrant; klik op de gewenste uitgave:

Wijkkrant december 2022[943]
jubileumkrant 2022 (003)
Wijkkrant december 2021
Wijkkrant mei 2021
wijkkrant december 2020
wijkkrant juni 2020 
wijkkrant december 2019 definitief
oosterwoldezuid.nl/…/wijkkrant-mei-2019.pdf
Wijkkrant november 2018
Wijkkrant mei 2018
wijkkrant november 2017
Wijkkrant april 2017  

Wijkkrant-december-2016
Wijkkrant-september-2016-1
Wijkkrant april 2016
Wijkkrant december 2015
Wijkkrant september 2015
Wijkkrant april 2015 (1)

Hebt u zelf iets te melden voor in de wijkkrant, dan kan dat via deze link: wijkkrant@oosterwoldezuid.nl