Wijkkrant

===============================================================

Er wordt 2x per jaar een wijkkrant gemaakt (mei en november).
De krant waarin u kunt lezen over Oosterwolde-Zuid.

De krant wordt gemaakt door:
Heidi Banga
Aad Knoester
Ida Dijkstra
“freelancer”  Albert de Jong

Klik voor de laatste wijkkrant op: Wijkkrant Mei 2024

De volgende wijkkrant verschijnt in november 2024

Archief van de wijkkrant
Hier vindt u eerdere uitgaven van de wijkkrant; klik op de gewenste uitgave:

Wijkkrant november 2023
Wijkkrant mei 2023 definitief[944]
Wijkkrant december 2022[943]

jubileumkrant 2022 (003)
Wijkkrant december 2021
Wijkkrant mei 2021
wijkkrant december 2020
wijkkrant juni 2020 


Hebt u zelf iets te melden voor in de wijkkrant, dan kan dat via deze link: wijkkrant@oosterwoldezuid.nl