Werkzaamheden

Werkzaamheden Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid                                        

 

 • Het dagelijks bestuur komt 5 keer per jaar bij elkaar.
 • De Bewonerscommissie heeft 5 bijeenkomsten per jaar.
 • Gesprekken met bewoners in de wijk en een luisterend oor zijn voor iedereen
 • 2 Wijkkranten uitbrengen  incl bezorging in de wijk. (1400 stuks)
 • Organiseren van evenementen
 • De wateras schoonhouden van zwerfvuil (26 keer per jaar)
 • Het Kleindiepspark schoonhouden van zwerfvuil (12 keer per jaar)
 • Het bos rond de waterzuivering wordt schoongehouden (12 keer per jaar)
 • Beheren van de belloo’s en deze tegen het einde van het jaar afsluiten
 • Overleg met Actium en Gemeente (2 keer per jaar)
 • Contacten met de brede school in Oosterwolde-Zuid
 • Bezoeken van bijeenkomsten die voor Oosterwolde-Zuid van belang zijn 
 • Organiseren Wijkschouw in mei
 • Doorgeven problemen in de wijk aan de betreffende instanties en actielijst bijhouden
 • Actiepunten doorgeven aan gemeente voor  werkzaamheden van Caparis

 

Klik op KIJKEN voor een filmpje dat is gemaakt voor de presentatie die de bewonerscommissie heeft gegeven tijdens de verkiezing van het beste beheerteam van Nederland op 27 november 2013. De personen op het filmpje zijn vrijwilligers uit de wijk en bij de school zijn ook nog vrijwilligers van Voor de wijk door de wijk bezig met de aanleg van het schoolplein.
Op 27 november zijn we uitgeroepen tot beste beheerteam van Nederland.