Werkzaamheden

Werkzaamheden Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid                                        

 

 • Het dagelijks bestuur komt 5 keer per jaar bij elkaar.
 • De Bewonerscommissie heeft 5 bijeenkomsten per jaar.
 • Gesprekken met bewoners in de wijk en een luisterend oor zijn voor iedereen
 • 2 Wijkkranten uitbrengen  incl bezorging in de wijk. (1400 stuks)
 • Organiseren van evenementen
 • De wateras schoonhouden van zwerfvuil (26 keer per jaar)
 • Het Kleindiepspark schoonhouden van zwerfvuil (12 keer per jaar)
 • Het bos rond de waterzuivering wordt schoongehouden (12 keer per jaar)
 • Beheren van de belloo’s en deze tegen het einde van het jaar afsluiten
 • Overleg met Actium en Gemeente (2 keer per jaar)
 • Contacten met de brede school in Oosterwolde-Zuid
 • Bezoeken van bijeenkomsten die voor Oosterwolde-Zuid van belang zijn 
 • Organiseren Wijkschouw in mei
 • Doorgeven problemen in de wijk aan de betreffende instanties en actielijst bijhouden
 • Actiepunten doorgeven aan gemeente voor  werkzaamheden van Caparis