HET LAATSTE NIEUWS

Dit is de website van de Stichting Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid

Met deze site willen we u informeren over de mooie wijk Oosterwolde Zuid.
Informatie die belangrijk is voor alle bewoners van de wijk vindt u onder de kop Bewonersinfo. Wij willen graag uw mening horen over de website.

Mail de bewonerscommissie info@oosterwoldezuid.nl

===========================================================

===========================================================

 

Aan de Wrongel zijn na een aantal jaren van stilstand de huizen van de eerste fase opgeleverd  en overgedragen aan de nieuwe eigenaren.
Deze zijn al druk bezig zijn met de inrichting van hun nieuwe optrekje.

 

 

De volgende fase is inmiddels in aanbouw waarvan er nog een paar te koop zijn. Ook is er gestart met de bouw van het zorgcomplex.

 

==================================================================

Actie Vlinderstruik

Onder grote belangstelling zijn er zaterdag 11 mei 2019 vlinderplanten uitgedeeld
aan de bewoners in de wijk.

===========================================================

Fonds Ooststellingwerf krijgt vervolg

Het Fonds krijgt de komende 4 jaar een vervolg. In een nieuw jasje. Zo is er geen
publieksjury meer en wordt er een verdeling gemaakt tussen kleine en grote projecten.
In 2018 is er 220.829 euro beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven.
Verdeling in kleine en grote projecten
Kleine initiatieven moeten minstens net zoveel kans hebben als grote projecten.  Daarom wordt er een verdeling gemaakt tussen projecten t/m 10.000 euro en tussen 10.001 euro en 25.000 euro.
In de criteria ligt de nadruk op verbinding, samenwerking en activiteiten van inwoners die zich richten op het bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang.
Aanvragen van (semi) commerciële instellingen worden niet gehonoreerd.
Nog steeds kunnen alleen rechtspersonen subsidie aanvragen. Denk hierbij aan een
plaatselijk belang of sportvereniging..
Beoordeling
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de projecten. Op basis van de criteria geeft de adviescommissie punten aan de ideeën. Op basis van de ranking van de adviescommissie besluit het college vervolgens welke projecten subsidie krijgen.

In de folder Def_folder_Fonds[7558] of op www.ooststellingwerf.nl/fonds staat alle informatie over de regeling.

===========================================================