HET LAATSTE NIEUWS

Dit is de website van de Stichting Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid

Met deze site willen we u informeren over de mooie wijk Oosterwolde Zuid.
Informatie die belangrijk is voor alle bewoners van de wijk vindt u onder de kop Bewonersinfo. Wij willen graag uw mening horen over de website.

Mail de bewonerscommissie info@oosterwoldezuid.nl

===========================================================

PADDENTREK

De padden/amfibieëntrek is weer op gang gekomen.

Bij een temperatuur vanaf 6°C en een hoge luchtvochtigheid  trekken de amfibieën van hun winterverblijfplaats naar voortplantingswateren.

Om het voortplantingswater te kunnen bereiken moeten de amfibieën gevaarlijke obstakels nemen zoals een drukke weg. De straatkolken zijn eveneens een obstakel. Amfibieën komen soms onverhoopt in de straatkolken terecht en verdrinken. Daarom zijn er tijdelijke roosters aangebracht. Na de trek worden deze weer verwijderd.

Voor vragen of opmerkingen paddenooststellingwerf@gmail.com

===========================================================

 

De Familie Kramer uit de Dorprichterstraat werden door Actium met een bloemetje verrast omdat ze 50 jaar in het zelfde huis wonen.

 

 

 

===========================================================

 

Op de melkweg is de bouw
van 10 woningen na een bouwstop en de stikstofproblemen weer opgestart.
De eerste nieuwe bewoners kunnen waarschijnlijk voor de bouwvak hun nieuwe woning betrekken
(ijs en weder dienende natuurlijk).

 

===========================================================

Jan en Jannie Tjassing wonen 50 jaar in het zelfde huis in Oosterwolde Zuid.
Dat is een bloemetje waard

 

===========================================================

Burendag Oosterwolde Zuid

Op 28 september organiseerde de Bewonerscommissie  “Burendag”.
Ondanks de regen is er volop actie
(foto’s gemaakt door Pieter Anno Mulder)

===========================================================

Actie Vlinderstruik

Onder grote belangstelling zijn er zaterdag 11 mei vlinderplanten uitgedeeld
aan de bewoners in de wijk.

===========================================================

Fonds Ooststellingwerf krijgt vervolg

Het Fonds krijgt de komende 4 jaar een vervolg. In een nieuw jasje. Zo is er geen
publieksjury meer en wordt er een verdeling gemaakt tussen kleine en grote projecten.
In 2018 is er 220.829 euro beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven.
Verdeling in kleine en grote projecten
Kleine initiatieven moeten minstens net zoveel kans hebben als grote projecten.  Daarom wordt er een verdeling gemaakt tussen projecten t/m 10.000 euro en tussen 10.001 euro en 25.000 euro.
In de criteria ligt de nadruk op verbinding, samenwerking en activiteiten van inwoners die zich richten op het bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang.
Aanvragen van (semi) commerciële instellingen worden niet gehonoreerd.
Nog steeds kunnen alleen rechtspersonen subsidie aanvragen. Denk hierbij aan een
plaatselijk belang of sportvereniging..
Beoordeling
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de projecten. Op basis van de criteria geeft de adviescommissie punten aan de ideeën. Op basis van de ranking van de adviescommissie besluit het college vervolgens welke projecten subsidie krijgen.

In de folder Def_folder_Fonds[7558] of op www.ooststellingwerf.nl/fonds staat alle informatie over de regeling.

===========================================================