HET LAATSTE NIEUWS

Dit is de website van de Stichting Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid

Met deze site willen we u informeren over de mooie wijk Oosterwolde Zuid.
Informatie die belangrijk is voor alle bewoners van de wijk vindt u onder de kop Bewonersinfo. Wij willen graag uw mening horen over de website.

Mail de bewonerscommissie info@oosterwoldezuid.nl

==================================================================

Uitslag fotowedstrijd mei 2021

Een onafhankelijke Jury heeft de 23 ingezonden foto’s beoordeeld en de 3 winnende foto’s aangewezen. Hieronder de winnende foto’s met een foto van de prijsuitreiking.

 

 

Robin de Jong wint de 1ste prijs met foto van een voerende moedervogel

 

 

 

 

 

 

 

2de prijs is voor Mariska Bergsma met kleurige lentebloeier bezocht door een hommel

 

 

 

3de prijs is voor Sissy Gotz
met het frisse lentegroen in het park

 

 

 

 

==================================================================

 

 

  

 BOZ           Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid

 

 

 

Bewonerscommissie Oosterwolde Zuid bestaat 25 jaar.

Op 21 mei 1996 is de oprichtingsakte gepasseerd van de Stichting Bewonerscommissie Grietmanslaan e.o.  De aanzet hiervan kwam vanuit de voormalige Woningstichting Ooststellingwerf, welke later opging in de woningbouwvereniging Actium. Er moest in verband met toekomstige renovatie van woningen, een overlegstructuur komen tussen bewoners en de Woningstichting.

En zo werd de bewonerscommissie Grietmanslaan e.o. “geboren” welke later de naam Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid heeft gekregen . Het werkgebied omvatte in de eerste jaren een klein aantal straten van het huidige werkgebied en bestonden de leden uit huurders. Gedurende de tijd werden er steeds meer straten toegevoegd en werden ook commissie leden gevonden onder eigenaren. Inmiddels omvat het werkgebied zo’n 1400 woningen en telt de commissie 14 leden.

Door de jaren heen zijn vele zaken aangepakt waarbij de meest spraakmakende zijn:

De grote renovatie  (2001-2007), van woningen en straten in het werkgebied.
De huurwoningen kregen een grote interne renovatie waarbij de bewoners tijdelijk elders werden ondergebracht. De straten werden voorzien van gescheiden riolering en in één straat werd een enorme rioolbuis gelegd om tot een betere waterafvoer te komen. Ook werd het wijkpark onder handen genomen om ook hier extra hemelwater op te nemen. In de projectgroep van gemeente, woningstichtingen, Waterschap en Provincie hadden ook 2 leden van de bewonerscommissie zitting.

Na deze grote jarenlange overlast voor de bewoners is er in april 2007 een groot feest voor de bewoners georganiseerd dat in de avond werd afgesloten met een groot vuurwerk.

Waar ook veel overleg in ging zitten was de aanleg van de N381. Hier zou bij de kruising met de N381/N351-N919 een verhoogde overgang komen. Dit tegen de wens van een groot aantal bewoners. Gezamenlijk is hier toen zo’n 2 jaar actie tegen gevoerd met het  uiteindelijke resultaat het besluit door de provincie om daar een onderdoorgang van te maken.

Wat zeker ook vermeld moet worden is dat in mei 2007 een “schoonmaakploeg” bestaande uit bewoners in het leven is geroepen. Eerst om het nieuwe park netjes te houden maar allengs uitgebreid om ook de straten netjes te houden. Vele vuilniszakken zijn de afgelopen jaren door de gemeente opgehaald. En op het resultaat mogen we trots zijn, zeker ook omdat in geheel Ooststellingwerf dit initiatief een vervolg heeft gekregen.

De bewonerscommissie heeft in de afgelopen 25 jaar bewezen dat met goed overleg en staan voor de wijk veel bereikt kan worden.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met
Voorzitter Albert de Jong 0628103222