HET LAATSTE NIEUWS

KOM STEMMEN OP 14 JULI !!!!

Het is zo ver we hebben jullie stem nodig voor het Leefbaarheid en veiligheidsproject MFS Zuid in Oosterwolde-Zuid. Het gaat hierbij om gelden uit het Fonds Ooststellingwerf. Vraag een stempas aan voor 6 juli via www.ooststellingwerf.nl/fonds of via de bon in de regionale krant.
Klik op Fonds-Ooststellingwerf voor meer informatie.

Zie ook de wijkkrant van april voor meer info over ontwikkelingen met betrekking tot MFS Zuid

=======================================================

Aanpak N919 Oosterwolde
Voor meer informatie over de veranderende verkeerssituaties in en rond Oosterwolde:
Nieuwsbrief 1 Oosterwolde

=======================================================

Energiebesparing doet u mee?
Voor meer informatie over deelname klik op onderstaande link

Energiebesparing, doet u mee_!
=======================================================

Dit is de website van de Stichting Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid

Met deze site willen we u informeren over de mooie wijk Oosterwolde Zuid.
Informatie die belangrijk is voor alle bewoners van de wijk vindt u onder de kop Bewonersinfo. Wij willen graag uw mening horen over de website.
Mail de bewonerscommissie info@oosterwoldezuid.nl