HET LAATSTE NIEUWS

Dit is de website van de Stichting Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid

Met deze site willen we u informeren over de mooie wijk Oosterwolde Zuid.
Informatie die belangrijk is voor alle bewoners van de wijk vindt u onder de kop Bewonersinfo. Wij willen graag uw mening horen over de website.

Mail de bewonerscommissie info@oosterwoldezuid.nl

==================================================================

AED
Sinds kort hangt er een AED in de wijk.
Aan de Muijnhorn nummer 5 hangt een AED buiten en is daardoor altijd beschikbaar
in geval van nood.

==================================================================

Melddesk wordt BuitenBeter

Ziet u ergens zwerfafval, een kapotte lantaarnpaal, losse stoeptegel of valt u iets anders op in de gemeente? Dan horen wij dat graag. Vanaf 7 februari kan dit met BuitenBeter.
BuitenBeter vervangt Melddesk in gemeente Ooststellingwerf. Dit komt door een overname. Met de BuitenBeter app maakt u op een laagdrempelige manier melding van problemen in de openbare ruimte.

BuitenBeter app
Met de BuitenBeter app maakt u snel en gemakkelijk een melding. Via de app deelt u de locatie van uw melding en stuurt u eventueel een foto mee. Daarna kunt u op de hoogte worden gehouden van de melding en ziet u of het probleem is opgelost. De melding komt direct bij ons binnen wij gaan ermee aan de slag. Het is ook mogelijk anoniem een melding te doen. De BuitenBeter app is gratis te downloaden in de Google Playstore en Apple Store. U kunt ook een melding maken via onze website: ooststellingwerf.nl/melding-doen.

Overgang naar BuitenBeter
Vanaf 7 februari is de app in onze gemeente live. Door de overgang is het 6 februari niet mogelijk meldingen te maken via de Melddesk of website. Inwoners kunnen dan telefonisch contact opnemen. Dit communiceren wij ook richting de inwoners. Als de melding nog kan wachten, dan kan de melding 7 februari in de BuitenBeter app worden gedaan.

==================================================================

Wijkfeest Bewonerscommissie Oosterwolde 25 jaar

Op zaterdag 21 mei 2022 is het 25-jarig jubileum van de BOZ 1 jaar te laat gevierd.
Het uitstel (door Covid19) heeft geen invloed op het feestgevoel, we vieren met velen. Het mooie weer, de ontspannen sfeer, de zangers van de diverse koren en niet te vergeten de attracties lokken buurtbewoners, groot en klein, naar het feestterrein op de hoek Menninge-Grietmanslaan.
Op de foto’s hieronder een impressie van de feestelijkheden.

==================================================================

 

 BOZ           Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid

Bewonerscommissie Oosterwolde Zuid bestaat 25 jaar.

Op 21 mei 1996 is de oprichtingsakte gepasseerd van de Stichting Bewonerscommissie Grietmanslaan e.o.  De aanzet hiervan kwam vanuit de voormalige Woningstichting Ooststellingwerf, welke later opging in de woningbouwvereniging Actium. Er moest in verband met toekomstige renovatie van woningen, een overlegstructuur komen tussen bewoners en de Woningstichting.

En zo werd de bewonerscommissie Grietmanslaan e.o. “geboren” welke later de naam Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid heeft gekregen . Het werkgebied omvatte in de eerste jaren een klein aantal straten van het huidige werkgebied en bestonden de leden uit huurders. Gedurende de tijd werden er steeds meer straten toegevoegd en werden ook commissie leden gevonden onder eigenaren. Inmiddels omvat het werkgebied zo’n 1400 woningen en telt de commissie 14 leden.

Door de jaren heen zijn vele zaken aangepakt waarbij de meest spraakmakende zijn:

De grote renovatie  (2001-2007), van woningen en straten in het werkgebied.
De huurwoningen kregen een grote interne renovatie waarbij de bewoners tijdelijk elders werden ondergebracht. De straten werden voorzien van gescheiden riolering en in één straat werd een enorme rioolbuis gelegd om tot een betere waterafvoer te komen. Ook werd het wijkpark onder handen genomen om ook hier extra hemelwater op te nemen. In de projectgroep van gemeente, woningstichtingen, Waterschap en Provincie hadden ook 2 leden van de bewonerscommissie zitting.

Na deze grote jarenlange overlast voor de bewoners is er in april 2007 een groot feest voor de bewoners georganiseerd dat in de avond werd afgesloten met een groot vuurwerk.

Waar ook veel overleg in ging zitten was de aanleg van de N381. Hier zou bij de kruising met de N381/N351-N919 een verhoogde overgang komen. Dit tegen de wens van een groot aantal bewoners. Gezamenlijk is hier toen zo’n 2 jaar actie tegen gevoerd met het  uiteindelijke resultaat het besluit door de provincie om daar een onderdoorgang van te maken.

Wat zeker ook vermeld moet worden is dat in mei 2007 een “schoonmaakploeg” bestaande uit bewoners in het leven is geroepen. Eerst om het nieuwe park netjes te houden maar allengs uitgebreid om ook de straten netjes te houden. Vele vuilniszakken zijn de afgelopen jaren door de gemeente opgehaald. En op het resultaat mogen we trots zijn, zeker ook omdat in geheel Ooststellingwerf dit initiatief een vervolg heeft gekregen.

De bewonerscommissie heeft in de afgelopen 25 jaar bewezen dat met goed overleg en staan voor de wijk veel bereikt kan worden.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met
Voorzitter Albert de Jong 0628103222