HET LAATSTE NIEUWS

Dit is de website van de Stichting Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid

Met deze site willen we u informeren over de mooie wijk Oosterwolde Zuid.
Informatie die belangrijk is voor alle bewoners van de wijk vindt u onder de kop Bewonersinfo. Wij willen graag uw mening horen over de website.

Mail de bewonerscommissie info@oosterwoldezuid.nl

===========================================================

Burendag Oosterwolde Zuid

Op 28 september organiseerde de Bewonerscommissie  “Burendag”.
Ondanks de regen is er volop actie
(foto’s gemaakt door Pieter Anno Mulder)

===========================================================

 

Bouw van de nieuwe woningen aan de Wrongel (terrein zuivelfabriek) is gestart

 

===========================================================

Actie Vlinderstruik

Onder grote belangstelling zijn er zaterdag 11 mei vlinderplanten uitgedeeld
aan de bewoners in de wijk.

===========================================================

Meedenken over de leefbaarheid in uw buurt?
Lees onderstaande brief en reageer!

brief naar inwoners Zuid 2[8446]

===========================================================

Kleindiepspark

Er is een grote renovatie van de groenwal bezig in het Kleindiepspark.
Dit levert ruimte, zon en hout op voor de omwonenden.

===========================================================

Wijken dorpsgesprekken

De gemeente is bezig met dorpsgesprekken over het sociaal domein. In de meeste plaatsen is dit groots opgepakt, maar Oosterwolde-Zuid is hiermee kleinschalig gestart met eigen onderwerpen. Wilt u meer weten over de dorpsgesprekken of wil je deelnemen aan deze gesprekken mail dan even naar info@oosterwoldezuid.nl en wij nemen contact met je op.
Op deze site, onder Bewonersinfo, Actualiteiten, leest u de uitwerking van het eerste dorpsgesprek in Oosterwolde-Zuid.

===========================================================

Fonds Ooststellingwerf krijgt vervolg

Het Fonds krijgt de komende 4 jaar een vervolg. In een nieuw jasje. Zo is er geen
publieksjury meer en wordt er een verdeling gemaakt tussen kleine en grote projecten.
In 2018 is er 220.829 euro beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven.
Verdeling in kleine en grote projecten
Kleine initiatieven moeten minstens net zoveel kans hebben als grote projecten.  Daarom wordt er een verdeling gemaakt tussen projecten t/m 10.000 euro en tussen 10.001 euro en 25.000 euro.
In de criteria ligt de nadruk op verbinding, samenwerking en activiteiten van inwoners die zich richten op het bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang.
Aanvragen van (semi) commerciële instellingen worden niet gehonoreerd.
Nog steeds kunnen alleen rechtspersonen subsidie aanvragen. Denk hierbij aan een
plaatselijk belang of sportvereniging..
Beoordeling
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de projecten. Op basis van de criteria geeft de adviescommissie punten aan de ideeën. Op basis van de ranking van de adviescommissie besluit het college vervolgens welke projecten subsidie krijgen.

In de folder Def_folder_Fonds[7558] of op www.ooststellingwerf.nl/fonds staat alle informatie over de regeling.

===========================================================