WijkNet

In september 2012 is het project “Voor de wijk – Door de wijk” van start gegaan.
Het project maakt onderdeel uit van de bredere aanpak van de aandachtsgebieden Haerenkwartier en Oosterwolde Zuid. De provincie en de gemeente trekken samen op om het woon- en leefklimaat van beide wijken te verbeteren.
Binnen het project doen deelnemers uit de wijken klussen. Om de sociale en economische verbetering in de twee wijken te vergroten, worden inwoners met een bijstandsuitkering ingezet.

Vanaf nu heet “Voor de wijk-Door de wijk” WijkNet
WijkNet
is ’s ochtends bereikbaar op 06 3079 9363.
Mailen kan naar wijknet@ooststellingwerf.nl.
Meer informatie leest u op de website van Gemeente Ooststellingwerf: https://www.ooststellingwerf.nl/bewoners-bezoekers/wijknet_42980/

Scala aan activiteiten                                                                 
De deelnemers voeren met name in groen-, onderhouds- en opruimwerkzaamheden. Zo is er onder meer een moestuin opgezet, worden het jeu de boules veldje en het schoolplein onderhouden en wordt er zwerfvuil opgeruimd.

==================================================================

Het Repair-café Oosterwolde.

Het repair-cafe heeft als doel om inwoners van Oosterwolde de gelegenheid te geven om voor een kleine vrijwillige bijdrage dingen te laten repareren.
Gedacht kan worden aan reparaties op het gebied van electro en meubels, maar ook kledingreparatie.
De werkzaamheden zullen worden verricht door vrijwilligers.

Het repair-cafe is gevestigd in de locatie van Omrin Venekoterweg 21 te Oosterwolde en zal elke even zaterdagochtenden van de maand geopend zijn
van 10.00 tot 13.00 uur.

================================================================