Bewonersinfo

Onder deze noemer vallen de volgende onderdelen.
(Door te klikken komt u op de betreffende pagina)                                  

Actualiteiten
Belloo’s
N381
Project Aandachtsgebieden
Wijkbudget
Wijkcommissie
Wijkkrant

Belangrijke telefoonnummers zijn:

Alarmnummer  :  112
Politie
 (geen spoedeisende zaken)  :  0900-8844
Openbare verlichting  :  14 0516
Wanneer er storing in de straatverlichting is, kunt u met de gemeente bellen voor het melden hiervan.
Digitaal melden kan via www.ooststellingwerf.nl met het formulier ‘Defecte straatverlichting‘, dit vindt u op de openingspagina van de website onder de tab ‘Iets melden’ of onder ‘Direct regelen’. U kunt het formulier invullen en direct online verzenden.
Het is nodig om bij meldingen het nummer van de mast bij de hand te hebben.
De storing zal dan binnen 2 weken worden verholpen.
Bewonerscommissie : 06 2810 3222
Gemeente Ooststellingwerf  :  140516